Schildpadtijd

Mindful zelfzorg voor jong en ouder

Privacy

Privacyverklaring Schildpadtijd

Hier lees je de privacyverklaring van Schildpadtijd. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens én hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Schildpadtijd

Schildpadtijd is een eenmanszaak opgericht en bestuurd door Margarete Maes. Het is een mindfulness-en klankpraktijk die activiteiten, workshops, lezingen en individuele consulten organiseert en aanbiedt aan kinderen en volwassenen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Schildpadtijd verzameld wordt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen i.v.m. jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Schildpadtijd, neem dan gerust contact op. grittamaes@schildpadtijd.be – 0485370852 – Nieuwstraat 49, 3120 Tremelo – Ondernemingsnummer BE0671532483

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Schildpadtijd. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Schildpadtijd verstuurt via Mailerlite nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Schildpadtijd. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Schildpadtijd via de website of per mail. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens.
3. Analytics
De website van Schildpadtijd, die gemaakt is in WordPress, verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt om inzicht te verschaffen aan Schildpadtijd over het websitegebruik van de bezoekers.

03. Ontvangers

De gegevens die Schildpadtijd ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailerlite
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailerlite. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailerlite.
2. Antagonist
De e-mail van Schildpadtijd wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen bij Antagonist.
3. WordPress
De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Schildpadtijd zijn op de servers van WordPress opgeslagen.

04. Opslagperiode

Het versturen van nieuwsbrieven: jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailerlite. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar grittamaes@schildpadtijd.be
Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt met Schildpadtijd via mail, worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schildpadtijd privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

06. Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Schildpadtijd vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schildpadtijd. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Schildpadtijd. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Schildpadtijd vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit als je vindt dat Schildpadtijd niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

7. Plichten

Schildpadtijd verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Schildpadtijd via e-mail en nieuwsbrieven. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Jouw adres is nodig om boekhoudkundig in orde te zijn. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schildpadtijd de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Schildpadtijd, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Schildpadtijd behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Schildpadtijd dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schildpadtijd te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Gritta (Margarete) Maes – grittam